Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Sprawdzian trzecioklasisty

 

 

W środę, 14 marca, odbył się w całym kraju sprawdzian kompetencji dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, organizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

W tym roku przed przystapieniem do pisania testu uczniowie klas trzecich oglądnęli film terapeutyczny, który miał na celu niwelowanie negatywnego wpływu stresu na wynik testu.

Test trzecioklasisty składał się z dwóch arkuszy: z języka polskiego i z matematyki. - Arkusz z języka polskiego  zawierał 12 zadań: osiem z nich to zadania zamknięte, cztery - otwarte. W zadaniach zamkniętych uczeń wybierał jedną z trzech podanych możliwości - A, B lub C. Arkusz z matematyki  składał się z 14 zadań: 10 z nich to zadania zamknięte, a cztery - otwarte. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 punktów, po 20 z każdego arkusza.

Test  zawierał  treści określone w podstawie programowej dla klas I-III.

Test pozwolił ocenić umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania, myślenia matematycznego.

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon przygotowało testy, wydrukowało i dostarczyło je do wszystkich zainteresowanych szkół.

 

Galeria zdjęć